Γέφυρα kuandinsky Η πιο επικίνδυνη γέφυρα οχημάτων


Η γέφυρα kuandinsky, η πιο επικίνδυνη γέφυρα οχημάτων βρίσκεται στη Δημοκρατία της Μπουργιατίας στη Σιβηρία.

Περνάει πάνω από τον ποταμό Vitim. Η κατασκευή της γέφυρας δεν έχει ολοκληρωθεί, αν και είχε αρχίσει πριν από 30 χρόνια. Οι ντόπιοι κάτοικοι και ταξιδιώτες την διασχίζουν με δική τους ευθύνη


Η γέφυρα είναι περίπου μισό χιλιόμετρο και το πλάτος είναι σχεδόν ίσο με το πλάτος ενός αυτοκινήτου. Δεν υπάρχουν κάγκελα και φράχτες. 


Επιπλέον, ένας ισχυρός άνεμος φυσά συνεχώς πάνω από τον ποταμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οδηγοί περνούν με ανοιχτά παράθυρα στα αυτοκίνητά τους,  για μείωση της πιθανότητας παρεκτροπής του οχήματος λόγω του ανέμου