Παραδοσιακή Μουσική Χριστούγεννα 2015 - Κοντά στην παράδοση