ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! 30.000 θέσεις εργασίας δόθηκαν σε "ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ".....(!) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 30000 θέσεις εργασίας δόθηκαν σε "ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"...(!) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία "πολιτών τρίτων χωρών" για τα έτη 2015 και 2016Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 – 2016
1. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 12.200 θέσεις

2. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 2.330 θέσεις

3. Στην Περιφέρεια Αττικής, συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 9.000 θέσεις

4. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.290 θέσεις

5. Στην Περιφέρεια Ηπείρου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.700

6. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 60 θέσεις

7. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.140

8. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 6.115 θέσεις

9. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 4.028 θέσεις

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 - 2016

1. Στην Περιφέρεια Αττικής, καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 στις 3.000 θέσεις

2. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 στις 40 θέσεις

Οι Υπουργοί:
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε το επίσημο link του υπουργείου