Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα!

Ας ευχηθούμε ότι το νέο έτος θα κάνει τα όνειρα όλου του
 κόσμου πραγματικότητα και θα σκορπίσει ευτυχία και υγεία.