Οι εργαζόμενοι στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» απεργούν: «Οι υπό παραχώρηση οδικές υποδομές της Εγνατίας οδού έχουν χρηματοδοτηθεί πλήρως, είναι ήδη κατασκευασμένες και δεν υφίσταται ουδεμία τεκμηρίωση της σκοπιμότητας παραχώρησής τους»


Οι εργαζόμενοι στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» παραμένουν σταθεροί στην εναντίωσή τους στη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας οδού και του συνόλου σχεδόν του ήδη κατασκευασμένου στρατηγικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων της βόρειας Ελλάδας μήκους 1.000 χιλιομέτρων, γιατί είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, θα ωφελήσει μόνο τον πιθανό παραχωρησιούχο και θα επιβαρύνει περαιτέρω τους πολίτες από την αύξηση των διοδίων. «Οι υπό παραχώρηση οδικές υποδομές της Εγνατίας οδού έχουν χρηματοδοτηθεί πλήρως, είναι ήδη κατασκευασμένες και δεν υφίσταται ουδεμία τεκμηρίωση της σκοπιμότητας παραχώρησής τους με οικονομικούς, ή και τεχνικούς όρους.
Περαιτέρω, οι εργαζόμενοι της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είμαστε αντίθετοι στους σχεδιασμούς κατασκευής 10 νέων σταθμών διοδίων με αποτέλεσμα, εφόσον κατασκευαστούν, να λειτουργούν επί του αυτοκινητόδρομου 18 μετωπικοί σταθμοί διοδίων έναντι των 8 σήμερα. Η κατασκευή και λειτουργία τους αποτελεί σπατάλη δημόσιων πόρων, είναι τεχνολογικά παρωχημένη και λειτουργεί άδικα σε βάρος τοπικών κοινωνιών. Αντί της κατασκευής των νέων σταθμών διοδίων, ζητούμε τον ορθολογικό σχεδιασμό του συστήματος διοδίων και την άμεση έναρξη εγκατάστασης και λειτουργίας εντός του 2017 ενός ολοκληρωμένου αναλογικού συστήματος διοδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014, με διατήρηση του ύψους της χρέωσης σε επίπεδο κοινωνικά αποδεκτό και παράλληλη παροχή εκπτωτικών πακέτων σε συχνούς, ή και επαγγελματίες χρήστες.

Ως αντίδραση σε όλα τα παραπάνω, ο ΣΕΤΕΟ αποφάσισε την προκήρυξη 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ, για την ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού «Εγνατία Οδός: Κατασκευή Σταθμού Διοδίων Θεσσαλονίκης επί της Εγνατίας Οδού (8.2)», ζητώντας την ακύρωση των σχεδιασμών παραχώρησης της Εγνατίας οδού και την άμεση εγκατάσταση, εντός του 2017, ενός καθολικού ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων», αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Πηγή: www.k-tipos.gr